Hỗ trợ tìm vé 👉🏼👉🏼 [Chat Zalo]
Lịch cúp điện Lâm Đồng

Lịch cúp điện Lâm Đồng | Mới nhất hôm nay, ngày mai, tuần này

Thông tin cúp điện Lâm Đồng mới nhất hôm nay ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Lâm Đồng là một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm cho lịch làm việc, vui chơi giải trí mới nhất, hôm nay, ngày mai và tuần này của gia đình bàn.

Với tình hình nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, việc cúp điện thường xuyên đã gây ra không ít bất tiện và phiền toái cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực này.

Danh sách lịch cúp điện Lâm Đồng:

Lịch cúp điện Đà Lạt

Lịch cúp điện Đà Lạt

Lịch cúp điện Đà Lạt là một vấn đề quan trọng mà cư dân và du khách đến Đà Lạt thường quan tâm. 

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Đà Lạt 07/11/2023 07:30:00 15:00:00 Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện Lực Đà Lạt 04/11/2023 08:00:00 13:00:00 Phạm Ngọc Thạch, Thi Sách, Hoàng Diệu, Trần Bình Trọng, Yagout, Yết Kiêu, Dã Tượng, Nguyễn Thượng Hiền, Hàn Thuyên, Lê Lai, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đà Lạt 06/11/2023 08:30:00 12:00:00 Yết Kiêu, Dã Tượng, Trung tâm lưu trữ Quốc gia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đà Lạt 09/11/2023 08:30:00 14:01:00 Thái Phiên- Đa Sar Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đà Lạt 10/11/2023 08:30:00 13:00:00 Tuyền Quang, Prenn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Với sự phát triển nhanh chóng của thành phố này, việc cung cấp điện ổn định và hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cuộc sống hàng ngày và hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Đà Lạt mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Bảo Lộc

Lịch cúp điện Bảo Lộc

Bạn đang lo lắng về việc lịch cúp điện Bảo Lộc thường xuyên tại khu vực Bảo Lộc? Hãy để tôi giới thiệu cho bạn về lịch cúp điện tại đây.

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Bảo Lộc 07/11/2023 08:30:00 12:30:00 - Mã trạm - tên trạm: 030220240 - Trạm 473/185/17/1 - Cty Dệt Lụa 2/9 - Mã trạm - tên trạm: 030220065 - 472/67A/1 Nhà hàng Tâm Châu - Mã trạm - tên trạm: 030220042 - 472/55/2/4 Thủy Điện Đồng Nai - Mã trạm - tên trạm: 030280277 - 478/162/54/1 CTy TNHH Tứ Quý - Mã trạm - tên trạm: 030240249 - 474/153/27/3 KH Lâm Thị Yến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 07/11/2023 08:30:00 16:00:00 - Mã trạm - tên trạm: 030260141 - 476/89/24A Lê Lợi & 030260155 - 476/89/20/6 Lộc Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08/11/2023 09:00:00 13:30:00 - Mã trạm - tên trạm: 030200149 - 480/6/38/14/1 CTy Phú Lộc Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 09/11/2023 09:00:00 13:30:00 - Mã trạm - tên trạm: 030220718 - Trạm 473/427/48/19 – KH Đinh Danh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 10/11/2023 09:00:00 13:30:00 - Mã trạm - tên trạm: 030200013 - 480/2/59A/1 KH Cao Văn Vĩnh - Mã trạm - tên trạm: 030240115 - 474/110 Đèn đường - Mã trạm - tên trạm: 030240222 - 474/153/11/15 TTDN Tân Tiến - Mã trạm - tên trạm: 030240275 - 474/153/73/1 Nhà Thờ Lộc Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 10/11/2023 09:00:00 16:00:00 - Mã trạm - tên trạm: 030280284 - 478/162/71 BKọ - Lộc An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, lịch cúp điện Lâm Đồng mới nhất đã thiết lập một lịch cúp điện rõ ràng và được thông báo trước. Điều này giúp mọi người có thể chuẩn bị và sắp xếp công việc của mình một cách thuận tiện.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Bảo Lộc mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Đơn Dương

Lịch cúp điện Đơn Dương

Lịch cúp điện Đơn Dương là một chủ đề quan trọng và hữu ích cho cộng đồng dân cư địa phương. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về lịch cúp điện này, chúng tôi xin trình bày thông tin chi tiết và thuyết phục.

 • TỪ NGÀY 04-11-2023 ĐẾN NGÀY 12-11-2023 KHÔNG CÓ LỊCH CÚP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay là một kế hoạch được xác định trước để thực hiện việc ngắt điện tạm thời trong khu vực Đơn Dương. 

Thông tin thêm về lịch cúp điện Đơn Dương mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Di Linh

Lịch cúp điện Di Linh

Lịch cúp điện Di Linh là một vấn đề quan trọng đối với người dân và doanh nghiệp trong khu vực này. 

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Di Linh 06/11/2023 06:30:00 16:00:00 Một phần xã Liên Đầm và một phần xã Đinh Trang Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 07/11/2023 06:30:00 16:00:00 Một phần xã Liên Đầm và một phần xã Đinh Trang Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 09/11/2023 06:30:00 16:00:00 Một phần xã Liên Đầm và một phần xã Đinh Trang Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 11/11/2023 06:30:00 16:00:00 Một phần xã Liên Đầm và một phần xã Đinh Trang Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 08/11/2023 08:00:00 14:00:00 TBA:Hòa Trung 3 trụ số: 471/243/49 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 08/11/2023 08:00:00 14:00:00 TBA:Hòa Trung 5A trụ số: 471/243/57/15 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 08/11/2023 08:00:00 14:00:00 TBA:Hòa Trung 5 trụ số: 471/243/57/29 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 08/11/2023 08:00:00 14:00:00 TBAĐinh Trang Hòa 3 trụ số : 471/234/11A/09 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 08/11/2023 08:00:00 14:00:00 TBALiên Đầm 5-1 trụ số 471/195 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 08/11/2023 08:00:00 14:00:00 TBA Liên Đầm 471/149 trụ số 471/149 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 09/11/2023 08:00:00 14:00:00 Khu vực Vườn Ươm Gung Ré Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Di Linh 10/11/2023 08:00:00 14:00:00 Các xã dọc Ql 28 từ xã Tân Châu đến Đinh Trang Thượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để đảm bảo sự thuận tiện và sắp xếp công việc, việc có được lịch cúp điện chi tiết và chính xác là rất cần thiết.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Di Linh mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Đức Trọng

Lịch cúp điện Đức Trọng

Lịch cúp điện Đức Trọng đang là một vấn đề quan trọng và được quan tâm rất nhiều trong cộng đồng dân cư. 

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Đức Trọng 04/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 06/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực tổ 25, tổ 26 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 06/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực thôn An Tĩnh thuộc xã Liên Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 06/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực thôn Sê Đăng thuộc xã N’Thôn Hạ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 06/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực UBND xã Ninh Gia (bao gồm một phần xã Ninh Gia và toàn bộ xã Đà Loan, xã Tà Hine, xã Ninh Loan, xã Tà Năng, xã Đa Quyn và một phần khu vực các thôn R’Chai 1, thôn R’Chai 2, thôn R’chai 3, thôn Phú Tân, thôn Phú An, thôn Phú Bình thuộc xã Phú Hội; tổ 28, tổ 29, tổ 31, tổ 32, tổ 33 thuộc thị trấn Liên Nghĩa). Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện Lực Đức Trọng 07/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực thôn Phi Nôm, thôn Hiệp Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 07/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực tổ 18, tổ 32, tổ 32, tổ 34 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 07/11/2023 08:30:00 14:30:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 08/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện khu vực xã Tân Hội, xã Tân Thành và một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Phú Hội. Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện Lực Đức Trọng 09/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực thôn ĐaRaHoa thuộc xã Hiệp An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đức Trọng 10/11/2023 08:30:00 14:30:00 Mất điện khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Với việc sắp xếp lịch cúp điện một cách hợp lý, chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng và gia tăng sự thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Đức Trọng mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Lâm Hà

Lịch cúp điện Lâm Hà

Lịch cúp điện Lâm Hà là một thông tin quan trọng và hữu ích cho cộng đồng dân cư trong khu vực. 

 • TỪ NGÀY 04-11-2023 ĐẾN NGÀY 12-11-2023 KHÔNG CÓ LỊCH CÚP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN.

Với lịch cúp điện, mọi người có thể thu xếp công việc và sinh hoạt hàng ngày sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng bởi việc mất điện.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Lâm Hà mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Lịch cúp điện Đạ Huoai là một chủ đề quan trọng và cần thiết để thông báo cho cư dân về việc cắt điện định kỳ trong khu vực. 

 • TỪ NGÀY 04-11-2023 ĐẾN NGÀY 12-11-2023 KHÔNG CÓ LỊCH CÚP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN.

Để đảm bảo an toàn và duy trì hệ thống điện, việc có lịch cúp điện định Lâm Đồng ngày mai là một biện pháp phòng ngừa nhằm tránh sự cố và giảm thiểu tác động tiêu cực lên hệ thống.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Đạ Huoai mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Lịch cúp điện Đạ Tẻh là một vấn đề quan trọng đang được quan tâm tại khu vực này. 

 • TỪ NGÀY 04-11-2023 ĐẾN NGÀY 12-11-2023 KHÔNG CÓ LỊCH CÚP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN.

Việc lên lịch cắt điện Đạ Tẻh được thực hiện để giảm áp lực cho hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng cao nhất. Điều này giúp bảo vệ và duy trì hệ thống, từ đó giảm thiểu rủi ro sự cố và đảm bảo an toàn cho người dân.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Đạ Tẻh mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Cát Tiên

Lịch cúp điện Cát Tiên

Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này là một chủ đề quan trọng và cần thiết cho mọi người trong khu vực này. Cúp điện thường xảy ra để bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho người dân. 

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Cát Tiên 09/11/2023 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Ninh Thuỷ xã Nam Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cát Tiên 10/11/2023 08:00:00 14:00:00 Một phần huyện Cát Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cát Tiên không chỉ giúp bạn biết trước được thời gian cắt điện, mà còn giúp bạn lên kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày của mình.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Cát Tiên mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Lịch cúp điện Bảo Lâm là một công cụ quan trọng giúp bạn tổ chức thời gian và sử dụng năng lượng hiệu quả. 

 • TỪ NGÀY 04-11-2023 ĐẾN NGÀY 12-11-2023 KHÔNG CÓ LỊCH CÚP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN.

Với lịch cúp điện, bạn có thể biết trước thời gian mà khu vực của bạn sẽ bị mất điện, từ đó bạn có thể sắp xếp công việc và hoạt động hàng ngày một cách thuận tiện.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Bảo Lâm mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Đam Rông

Lịch cúp điện Đam Rông

Lịch cúp điện Đam Rông là một thông tin quan trọng và cần thiết cho những người sống tại khu vực này. 

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Đam Rông 09/11/2023 08:00:00 10:30:00 Xã Phi Liêng Xã Đạ Knàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Với lịch cúp điện, bạn có thể biết được thời gian và ngày giờ mà khu vực của mình sẽ bị mất điện. Điều này giúp bạn có thể chuẩn bị trước, sắp xếp công việc và cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả hơn.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Đam Rông mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

Lịch cúp điện Lạc Dương

Lịch cúp điện Lạc Dương

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Lạc Dương, lịch cúp điện Lạc Dương được xác định trước để người dân có thể sắp xếp công việc và sinh hoạt hàng ngày một cách thuận tiện. 

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện Lực Lạc Dương 09/11/2023 07:30:00 15:30:00 Toàn bộ khu vực xã Đa Sar, Đa Nhim, Đa Chais - Huyện Lạc Dương tuyến 471 Đà Lạt 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Lạc Dương 04/11/2023 09:30:00 14:00:00 Khu vực Trung tâm thị trấn Lạc Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thông thường, việc cắt điện được thực hiện để bảo trì hệ thống điện, sửa chữa các thiết bị hoặc phục vụ cho các công việc khẩn cấp.

Thông tin thêm về lịch cúp điện Lạc Dương mới nhất hôm nay, ngày mai và tuần này

5 trên 5 sao
 • 5 sao
  1
 • 4 sao
  0
 • 3 sao
  0
 • 2 sao
  0
 • 1 sao
  0
2 năm trước
Nội dung đánh giá
Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ.
Xem thêm
0 trong số 0 người thấy đánh giá sau hữu ích