Cầu Tàu 914 Côn Đảo

Cầu Tàu 914 Côn Đảo

Cầu tàu 914 Côn Đảo là nơi  chứa đựng nhiều mồ hôi nước mắt và cả xương máu của người tù, nơi đây được xây dựng vào năm 1873 nhằm mục đích vận chuyểnhàng hóa bằng đường thủy từ đất liền đến Côn Đảo, thực dân Pháp đã bắt  những người tù làm khổ sai xây dựng cầu sở dĩ có tên là cầu tàu 914 là do trong quá trình xây dựng có khoảng 914 tù nhân đã đã hi sinh vì tai nạn và lao dịch.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: