Câu chuyện về cây bàng ở Côn Đảo

Câu chuyện về cây bàng ở Côn Đảo

Câu chuyện về những cây bàng ở Côn Đảo không chỉ mang lại những giá trị trị kinh tế,  làm đẹp mà những cây bàng nơi đây còn được xem như một biểu tượng chứng kiến gắn liền với những chiến tích lịch sử  đấu tranh gìn giữ quê hương đất nước của nhân dân ta.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: