Cầu Ma Thiên Lãnh Côn Đảo những bí mật còn đó

Cầu Ma Thiên Lãnh Côn Đảo những bí mật còn đó

Cầu ma Thiên Lãnh nơi đã chứng kiến Yến Sự tàn bạo và độc ác của thực dân Pháp vào những năm 1930 khiến cho hàng trăm vạn người câm phẩn,  vị trí cầu ma Thiên Lãnh nằm ở phía tây thị trấn Côn Đảo o cách sân bay Cỏ Ông khoảng 15 km về phía tây.

Cầu này do thực dân Pháp bắt các tù nhân ở nhà tù Côn Đảo xây dựng với mục đích đi sang bên kia núi, khi công trình này chưa hoàn thành mà đã có 356 tù nhân phải bỏ mạng vì lạnh, đói cái và tai nạn.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: