Biển Phước Hải có sạch không

Cũng như các bãi biển khác ở Vũng Tàu biển Phước Hải là một biển sạch tắm thoải mái với biển xanh cát trắng và nắng vàng.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: