Núi Bà Đen đường máng trượt

Núi Bà Đen đường máng trượt

Máng trượt ở núi bà đen di chuyển bằng hệ thống máng trượt núi bà đen cho cảm giác rất đã và thú vị và có chút sự mạo hiểm nhỏ giá vé cho một lượt trượt máng là 80.000 đồng/người.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: