Biển Tân Thành có tắm được không

Biển Tân Thành có tắm được không

Biển Tân Thành có tắm được không,  về cơ bản thì biển có thể tắm được nhưng nước ở đây là nước đục không phải nước trong xanh như biển Vũng Tàu.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: