Đảo Nam Du có điện chưa

Đảo Nam Du có điện chưa, trên đảo hiện đã có điện nhưng chỉ được sử dụng ở 2 khung giờ từ 8:30 đến 13:00 giờ, khung giờ thứ hai là 15:30 đến 23:00 hàng ngày. 

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: