Giá vé đi quần đảo Bà Lụa

Giá vé đi quần đảo Bà Lụa

Giá vé đi quần đảo Bà Lụa ở đây Bạn có 2 lựa chọn chọn nếu đi hòn Heo thì giá vé là 35.000₫ một người, giá vé đi đi quần đảo Bà Lụa khu du lịch Ba Hòn Đầm ngày thường là 350.000₫ một lượt / mỗi lượt thường đi khoảng 10 người.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: