Giới thiệu khu du lịch Đại Nam

Giới thiệu khu du lịch Đại Nam

Giới thiệu khu du lịch Đại Nam đây được xem là một niềm tự hào của dân tộc nhắc nhở các thế hệ mai sau nhớ về cội nguồn và truyền thống xây dựng đất nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đại Nam được xem là một khu du lịch Đại diện cho bộ mặt của quốc gia được thiết kế theo nền văn hóa của Việt Nam,  Đại Nam còn có tên gọi khác đó là mô hình Việt Nam thu nhỏ với nhiều công trình kiến trúc sông, núi, biển hồ...đồ sộ bậc nhất ở Việt Nam. 

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: