Giới thiệu về địa đạo Củ Chi

Giới thiệu về địa đạo Củ Chi

Giới thiệu về địa đạo Củ Chi đây được xem là hệ thống căn cứ phòng thủ trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương trong lòng đất ở huyện Củ Chi, địa đạo này nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về hướng Tây Bắc lúc bấy giờ được được quân kháng chiến Việt Minh và quân dân mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam xây dựng.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: