Địa đạo Củ Chi có từ thời gian nào

Địa đạo Củ Chi có từ thời gian nào nơi này được hình thành từ khoảng năm 1948 với mục đích thích là căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp hệ thống được xây dựng tại hai xã là Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: