Địa chỉ núi Sập ở đâu

Địa chỉ núi Sập ở đâu

Địa chỉ núi Sập ở đâu địa điểm này nằm ở huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang, từ thành phố Long Xuyên bạn phải đi mất 26 km để đến được núi Sập và các thành phố Châu Đốc khoảng 75 km về hướng Đông Bắc.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: