Diện tích rừng tràm Trà Sư

Diện tích rừng tràm Trà Sư

Diện tích rừng tràm Trà Sư là hơn 845 hecta nằm trên địa bàn của ba huyện đó là Vĩnh Trung, xã Văn Giáo của huyện Tịnh Biên và một phần giáp xã Ô Long Vỹ của huyện Châu Phú (An Giang).

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: