Diện tích hòn Đá Bạc

Diện tích hòn Đá Bạc

Diện tích Hòn Đá Bạc là khoảng 6,34 hecta nó bao gồm ba hòn khác là Hòn Ông Ngộ, Hòn Đá Bạc, Hòn Đá Bạc Lẻ.

Chia sẻ và like để thông tin thêm hữu ích
0.0/5 1 đánh giá.
Tóm tắt đánh giá

Chưa có đánh giá

Thêm ảnh chia sẻ? (không bắt buộc)

..%
No description
  • Size:
  • Type:
  • Preview: