Xe Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Xe Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Số điện thoại vé xe khách Sài Gòn đi Hà Tĩnh giường nằm, limousine hôm nay bao nhiêu km

Đi xe khách giường nằm từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh có thể là một cách tuyệt vời để khám phá vùng nông thôn xinh đẹp của Việt Nam và tận dụng tối đa thời gian của bạn ở cả hai thành phố.

Phương thức vận chuyển hiệu quả và tiết kiệm chi phí này mang đến cho du khách nhiều lợi ích, chẳng hạn như dễ dàng tiếp cận nhiều điểm tham quan, lịch trình linh hoạt hơn và một hành trình đáng kinh ngạc qua một số cảnh quan tuyệt đẹp nhất của Việt Nam.

Các huyện thuộc 2 tỉnh:

 • Sài Gòn TPHCM: bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, các bệnh viện nội ô thành phố.
 • Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà.
#. Xe Hiếu Viện
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0904 045 022 - 070 457 8888
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
26g:00 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Sơn Quy
Sài Gòn - Hà Tĩnh
Ghế ngồi, giường nằm (45, 50 chổ)
Điện thoại
0919 485 342 - 0974 901 408
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:55 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Hợi Bang
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0919 175 969 - 0987 859 827
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:45 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Thái Thảo
Sài Gòn - Hà Tĩnh
Ghế ngồi, giường nằm (16, 29, 34 chổ)
Điện thoại
0912 435 674 - 0913 084 774
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:35 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Giáp Huệ
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0981 886 339
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:15 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Dũng Minh
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
1900 234543
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:35 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Phước Hàn
Sài Gòn - Hà Tĩnh
Ghế ngồi, giường nằm (45, 50 chổ)
Điện thoại
098 788 80 28 - 0912 917 391 - 0984 871 573
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:35 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác tại Hà Tĩnh: Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh, Thạch Đài, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)
#. Xe Huy Minh
Giường nằm, phòng nằm (29, 45 chổ)
Điện thoại
0962 267 776 - 0968 972 708
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:30 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Bình Sơn
Giường nằm, phòng nằm (29, 45 chổ)
Điện thoại
0967 828 797 - 0916 360 858 - 0914 360 858
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:30 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Hà Kháng
Sài Gòn ↔ Hà Tĩnh
Ghế ngồi, giường nằm (16, 29, 34 chổ)
Điện thoại
0911 757 579 - 0812 757 579 - 0977 584 477 - 0977 066 688
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hương Khê
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:30 phút
Bx Hương Khê - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Nguyễn Ho
Giường nằm, phòng nằm (29, 45 chổ)
Điện thoại
0977 132 339 - 0989 233 977
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:30 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Phạm Dươn
Giường nằm, phòng nằm (29, 45 chổ)
Điện thoại
0989 834 429
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:30 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Hướng Hùn
Giường nằm, phòng nằm (29, 45 chổ)
Điện thoại
0967 995 099 - 0912 450 221
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
25g:30 phút
Bx Hà Tĩnh - (điểm khác chưa có dữ liệu)

Xem nhanh

1. Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (bến xe phía Nam, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà)
2. Xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh
3. Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Vũ Quang, Lộc Hà, Nghèn, Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh)
4. Xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh
5. Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Voi, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)
6. Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Thạch Đài, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)
7. Xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh
8. Từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh bao nhiêu km, mất bao nhiêu tiếng
9. Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Voi, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)
10. Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp)
11. Xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh
12. Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà)
13. Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn)
14. Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn)
15. Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh bạn nên biết
16. Chành xe gửi hàng hóa bằng xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh cần lưu ý gì
17. Những địa điểm du lịch Sài Gòn Tp.HCM nổi bật khi đi xe giường nằm từ Hà Tĩnh
18. Món ngon nhất định phải thử khi đến Sài Gòn Tp.HCM từ Hà Tĩnh không thể bỏ qua

Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (bến xe phía Nam, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà)

a. Giới thiệu về Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi

Đi xe Hiếu Viện từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là một cách tuyệt vời để đi lại giữa hai thành phố. Xe mang lại rất nhiều lợi ích cho du khách, bao gồm chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh, Wi-Fi miễn phí, đồ uống và đồ ăn nhẹ trên xe, cũng như một hành trình thú vị và an toàn. Thêm vào đó, với giá vé cạnh tranh và địa điểm đón trả khách thuận tiện ở cả hai thành phố, không có gì lạ khi rất nhiều người lựa chọn Hiếu Viện cho nhu cầu di chuyển của mình.

Đi xe khách Hiếu Viện từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi ngắm cảnh trên đường đi. Xe được trang bị ghế ngồi thoải mái, điều hòa nhiệt độ, Wi-Fi và ổ cắm điện giúp những chuyến đi dài trở nên thú vị hơn. Với giá cả phải chăng và thường xuyên khởi hành từ Sài Gòn, Hiếu Viện cung cấp một cách an toàn và thuận tiện để di chuyển giữa hai thành phố này.

b. Hình ảnh của Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi

Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (bến xe phía Nam, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 26g:00 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Hiếu Viện Sài Gòn TPHCM đi

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0904 045 022 - 070 457 8888
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

a.  Giới thiệu về xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Xe Sơn Quy là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm phương tiện đi lại từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh

Với dịch vụ chất lượng và uy tín, hành trình của bạn sẽ trở nên tiện lợi và thoải mái hơn bao giờ hết.

b. Hình ảnh của xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Số chuyến mỗi ngày: 1 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:55 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày + đêm

d. Địa điểm đón khách của xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 45, 50 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Sơn Quy từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0919 485 342 - 0974 901 408
 • Xem địa chỉ nhà xe: https://www.tourdulichbentre.com/xe-son-quy-ha-tinh

Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Vũ Quang, Lộc Hà, Nghèn, Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh)

a. Giới thiệu về Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đ

Đi xe khách Hợi Bang từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh có rất nhiều lợi ích cho du khách. Nó cung cấp một dịch vụ đáng tin cậy, thoải mái và giá cả phải chăng, đưa hành khách trực tiếp từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh mà không có bất kỳ điểm dừng nào. Xe hiện đại và có máy lạnh, đảm bảo hành trình thoải mái với nhiều chỗ để chân. Các tài xế có kinh nghiệm và thân thiện, cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời trong suốt hành trình. Với Hợi Bang, bạn có thể yên tâm đi từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh một cách thoải mái và phong cách!

Đi xe Hợi Bang từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là một cách tuyệt vời để đi lại giữa hai thành phố. Phương thức vận chuyển thuận tiện này mang lại cho du khách một số lợi ích, bao gồm hành trình thoải mái, giá vé phải chăng và các tuyến đường trực tiếp. Nó cũng cung cấp sự linh hoạt về thời gian khởi hành và đến. Với dịch vụ uy tín và giá cả hợp lý, xe khách Hợi Bang là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thực hiện hành trình từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh.

b. Hình ảnh của Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đ

Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Vũ Quang, Lộc Hà, Nghèn, Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:45 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Hợi Bang từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0919 175 969 - 0987 859 827
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

a.  Giới thiệu về xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Dịch vụ xe Thái Thảo mang đến một hành trình thoải mái với nhiều lợi ích. Từ các chuyến khởi hành thường xuyên, máy lạnh và ghế ngả cho đến phương tiện được bảo trì tốt và đội ngũ nhân viên thân thiện.

Nhà xe Thái Thảo là sự lựa chọn hoàn hảo cho du khách đang tìm kiếm một phương tiện hợp lý để đến Hà Tĩnh từ Sài Gòn.

b. Hình ảnh của xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:35 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày + đêm

d. Địa điểm đón khách của xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 16, 29, 34 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Thái Thảo Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0912 435 674 - 0913 084 774
 • Xem địa chỉ nhà xe: https://www.tourdulichbentre.com/xe-thai-thao-ha-tinh

Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Voi, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)

a. Giới thiệu về Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đ

Đi từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh chưa bao giờ dễ dàng hơn với xe Giáp Huệ. Dịch vụ đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí này cung cấp một cách thoải mái và thuận tiện để đi lại giữa hai thành phố. Hành khách có thể tận hưởng một hành trình suôn sẻ với nhiều tiện nghi như ghế ngả, điều hòa, wifi, cổng sạc và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của Giáp Huệ cung cấp dịch vụ an toàn và đảm bảo hành khách đến nơi đúng giờ.

Mặc dù có một số dịch vụ xe có sẵn, xe Giáp Huệ là thuận tiện và giá cả phải chăng nhất. Nó cung cấp chỗ ngồi thoải mái và xe máy lạnh. Mặc dù đây là một dịch vụ xe mới nhưng nó đã có danh tiếng tốt đối với người dùng cũng như công chúng.

b. Hình ảnh của Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đ

Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Voi, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:15 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Giáp Huệ từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0981 886 339
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Thạch Đài, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)

a. Giới thiệu về Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM

Tuyến xe Dũng Minh từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh là một cách tuyệt vời để du khách đi từ thành phố này sang thành phố khác. Dịch vụ thoải mái, đáng tin cậy này mang đến cho hành khách một cách di chuyển dễ dàng và tiết kiệm. Với tuyến đường trực tiếp, hành khách có thể tránh được rắc rối khi thực hiện nhiều lần chuyển tuyến và tiết kiệm thời gian. 

Ngoài ra, xe Dũng Minh cung cấp các tiện nghi hiện đại như máy lạnh, ghế ngả và các tùy chọn giải trí trên xe. Hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí để đi lại giữa hai thành phố!

b. Hình ảnh của Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM

Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Thạch Đài, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:35 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Dũng Minh từ Sài Gòn TPHCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 1900 234543
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

a.  Giới thiệu về xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Những lợi ích của xe khách Phước Hàn bao gồm phương tiện được bảo trì tốt, lịch trình đáng tin cậy, giá vé hợp lý, đội ngũ nhân viên tận tâm và tài xế chuyên nghiệp đảm bảo chuyến đi an toàn và thú vị. 

Xe Phước Hàn là một trong những phương tiện phổ biến và thuận tiện nhất để di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Tĩnh. Dịch vụ xe này cung cấp một chuyến đi thoải mái, có truy cập Wi-Fi, máy lạnh, chỗ ngồi rộng rãi và nhiều chỗ để chân.

b. Hình ảnh của xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

Xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:35 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày + đêm

d. Địa điểm đón khách của xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác tại Hà Tĩnh: Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh, Thạch Đài, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 45, 50 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Phước Hàn từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 098 788 80 28 - 0912 917 391 - 0984 871 573
 • Xem địa chỉ nhà xe: https://www.tourdulichbentre.com/xe-phuoc-han

Từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh bao nhiêu km, mất bao nhiêu tiếng

a. Giới thiệu về Từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh ba

+ Sài Gòn Tp.HCM: hay Thành phố Hồ Chí Minh, là một điểm đến sôi động và thú vị ở Việt Nam. Từ những con phố nhộn nhịp với những khu chợ đến những điểm tham quan văn hóa đa dạng, Sài Gòn mang đến điều gì đó cho tất cả mọi người. Khám phá thành phố sôi động này có thể là một trải nghiệm mở mang tầm mắt khiến bạn đánh giá cao vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Du lịch ở Sài Gòn có thể mang lại nhiều lợi ích như trải nghiệm các nền văn hóa đa dạng, thử các món ăn ngon và có được những hiểu biết độc đáo về lịch sử Việt Nam.

+ Hà Tĩnh: là một tỉnh của Việt Nam có nhiều nét đẹp về văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Từ những ngọn núi xanh tươi đến phong cảnh ven biển tuyệt đẹp, Hà Tĩnh mang đến cho du khách một hành trình độc đáo. Khách du lịch có thể khám phá những ngôi làng truyền thống, tìm hiểu về lịch sử của khu vực và tham gia các hoạt động như đi bộ đường dài, câu cá, đi thuyền, v.v. Tỉnh này cũng là nơi có một số bãi biển đẹp nhất của Việt Nam và ẩm thực của tỉnh này nổi tiếng về sự tươi ngon và hương vị. Với rất nhiều thứ để cung cấp cho du khách, không có gì lạ khi du lịch ở Hà Tĩnh ngày càng trở nên phổ biến!

Từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh bao nhiêu km, mất bao nhiêu giờ

Quãng đường di chuyển từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau để tính ra số km, cũng như thời gian di chuyển bao gồm:

 • Phương tiện di chuyển (ô tô, xe máy, xe đạp...v.v)
 • Địa điểm khởi hành và điểm đến.
 • Tốc độ di chuyển
 • Điểm dừng nghỉ chân dọc đường
 • Điều kiện đường đi
 • Mật độ giao thông

Theo cách tính của Google Maps chiều dài quãng đường từ trung tâm thành phố Sài Gòn Tp.HCM đến trung tâm thành phố Hà Tĩnh mất:

 • Chiều dài: 1359,5 km qua QL1A.
 • Thời gian di chuyển: 21 giờ 30 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến Xe Hà Tĩnh

 • Chiều dài: 1319 km qua CT02/QL14.
 • Thời gian di chuyển: 25 giờ 00 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến xe Can Lộc

 • Chiều dài: 1348 km qua CT02/QL14.
 • Thời gian di chuyển: 25 giờ 00 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến Xe Đức Thọ

 • Chiều dài: 1365 km qua CT02/QL14.
 • Thời gian di chuyển: 26 giờ 00 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến Xe Hương Khê

 • Chiều dài: 1327 km qua CT02/QL14.
 • Thời gian di chuyển: 25 giờ 00 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến xe Hương Sơn

 • Chiều dài: 1380 km qua CT02/QL14.
 • Thời gian di chuyển: 26 giờ 00 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến Xe Khách Kỳ Anh

 • Chiều dài: 1264 km qua CT02/QL14.
 • Thời gian di chuyển: 23 giờ 47 phút.

b. Hình ảnh của Từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh ba

Từ Sài Gòn TPHCM đi Hà Tĩnh bao nhiêu km, mất bao nhiêu tiếng

Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Voi, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)

a. Giới thiệu về Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM

Đi từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt nếu bạn không quen thuộc với khu vực này. Tuy nhiên, xe khách Huy Minh cung cấp một cách thoải mái và thuận tiện để thực hiện hành trình. Với các tiện nghi trên xe như máy lạnh, truy cập Wi-Fi và chỗ ngồi rộng rãi, bạn có thể ngả lưng và tận hưởng chuyến đi. Hơn nữa, những chiếc xe buýt này cung cấp mức giá cạnh tranh cho hành trình của bạn và dịch vụ khách hàng tốt nhất sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái trong suốt chuyến đi của mình.

Xe Huy Minh Sài Gòn đi Hà Tĩnh là phương tiện di chuyển giữa 2 thành phố giá rẻ, tiện nghi và nhanh chóng. Xung quanh Sài Gòn và Hà Tĩnh có nhiều bến xe khách có vị trí thuận tiện, giúp du khách dễ dàng đổi vé vào thời điểm thích hợp.

b. Hình ảnh của Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM

Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Voi, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Giường nằm, phòng nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29, 45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Huy Minh từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0962 267 776 - 0968 972 708
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp)

a. Giới thiệu về Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM

Xe khách Bình Sơn là một trong những tuyến xe phổ biến nhất từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh. Xe chạy hàng ngày và kết nối Hà Tĩnh với khu thương mại trung tâm ở Hà Nội.

Xe Bình Sơn cung cấp một cách hiệu quả và giá cả phải chăng để du khách đi từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh. Không chỉ có chuyến đi thoải mái với các tiện nghi hiện đại, mà hành khách còn có thể tận dụng các lợi ích bổ sung như Wi-Fi miễn phí, nhiều tùy chọn thanh toán và dịch vụ nhanh chóng. Đi xe khách Bình Sơn, bạn có thể tiết kiệm thời gian và sức lực đồng thời tận hưởng một hành trình an toàn và đáng tin cậy.

b. Hình ảnh của Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM

Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Giường nằm, phòng nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29, 45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Bình Sơn từ Sài Gòn Tp.HCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0967 828 797 - 0916 360 858 - 0914 360 858
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

a.  Giới thiệu về xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Vũ Quang, Hương Khê Hà Tĩnh

Xe Hà Kháng là phương tiện đáng tin cậy, an toàn và giá cả phải chăng để đi từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh.

Nó không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tiết kiệm thời gian vì hành trình chỉ mất 28 giờ.

b. Hình ảnh của xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Vũ Quang, Hương Khê Hà Tĩnh

Xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Vũ Quang, Hương Khê Hà Tĩnh

 • Số chuyến mỗi ngày: 4 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày

d. Địa điểm đón khách của xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Vũ Quang, Hương Khê Hà Tĩnh

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hương Khê - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Vũ Quang, Hương Khê Hà Tĩnh

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 16, 29, 34 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Hà Kháng từ Sài Gòn đi Vũ Quang, Hương Khê Hà Tĩnh

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0911 757 579 - 0812 757 579 - 0977 584 477 - 0977 066 688
 • Xem địa chỉ nhà xe: https://www.tourdulichbentre.com/xe-ha-khang-dak-lak

Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà)

a. Giới thiệu về Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.

Xe khách Nguyễn Hoàng là một trong những phương tiện phổ biến và thuận tiện nhất để di chuyển từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh. Nó mang đến một hành trình thoải mái, an toàn và giá cả phải chăng với các tiện nghi như máy lạnh, ghế ngả, truy cập Wi-Fi miễn phí, đồ ăn nhẹ và đồ uống trên xe, cùng với nhiều điểm đón và trả khách để tăng thêm sự thuận tiện. 

Với giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ đáng tin cậy, xe Nguyễn Hoàng là sự lựa chọn hoàn hảo cho hành trình thú vị giữa Sài Gòn và Hà Tĩnh.

b. Hình ảnh của Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.

Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Giường nằm, phòng nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29, 45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Nguyễn Hoàng từ Sài Gòn Tp.

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0977 132 339 - 0989 233 977
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HC

Xe Phạm Dương từ Sài Gòn đi Hà Tĩnh là tuyến xe hiệu quả nhất trên thế giới. Nó đã nhận được nhiều giải thưởng vì là một trong những xe nhanh nhất và thuận tiện nhất tại Việt Nam.

Di chuyển bằng xe khách Phạm Dương từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là một cách tuyệt vời để ngắm nhìn vẻ đẹp của Việt Nam. Với chỗ ngồi thoải mái, giá vé hợp lý, điểm đón trả khách thuận tiện, xe Phạm Dương mang đến cho hành khách một hành trình thuận tiện. Ngoài ra, với các tính năng an toàn như camera quan sát và theo dõi GPS, khách du lịch có thể yên tâm rằng hành trình của họ được bảo mật và giám sát. Dù lý do của bạn khi đi từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là gì, xe khách Phạm Dương sẽ cung cấp một cách hợp lý và an toàn để đến đó.

b. Hình ảnh của Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HC

Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HC

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HC

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HC

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Giường nằm, phòng nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29, 45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Phạm Dương từ Sài Gòn Tp.HC

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0989 834 429
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HC

Di chuyển bằng xe khách từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Xe Hướng Hùng mang đến cho hành khách một hành trình an toàn, thoải mái và giá cả phải chăng. Với đội xe hiện đại và đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, Hương Hưng Bus cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, thuận tiện và thoải mái. Hành khách cũng có thể hưởng lợi từ tính linh hoạt của vé vì họ có thể chọn ngày và giờ khởi hành. Thêm vào đó, Xe Hướng Hùng còn giảm giá rất nhiều cho sinh viên và người già, khiến nó thậm chí còn tiết kiệm hơn so với các lựa chọn du lịch khác.

Đối với những ai đang tìm kiếm một hành trình thoải mái và giá cả phải chăng từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn, xe Hướng Hùng là một lựa chọn tuyệt vời. Xe này mang lại giá trị đồng tiền tốt nhất với các điểm dừng thuận tiện, chỗ ngồi rộng rãi, hệ thống bán vé đáng tin cậy và chuyến đi an toàn. Nó không chỉ mang lại độ tin cậy và thoải mái mà còn cho phép khách du lịch tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của vùng nông thôn Việt Nam khi họ đi đến điểm đến của mình.

b. Hình ảnh của Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HC

Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HCM đi Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HC

 • Số chuyến mỗi ngày: 2 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 25g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HC

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Hà Tĩnh - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HC

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Giường nằm, phòng nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29, 45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Hướng Hùng từ Sài Gòn Tp.HC

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0967 995 099 - 0912 450 221
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh bạn nên biết

a. Giới thiệu về Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài

Đi xe khách từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là một cách tuyệt vời để đi lại và có thể mang lại nhiều lợi ích cho những ai đang tìm một cách di chuyển tiết kiệm và thuận tiện. Xe được bảo trì tốt, thoải mái và cung cấp nhiều tiện nghi như Wi-Fi và máy lạnh.  Cuộc hành trình mất khoảng 28 giờ, nhanh chóng và thuận tiện cho những ai cần đi từ thành phố này sang thành phố khác một cách nhanh chóng.

Xe khách giường nằm từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam nhờ dịch vụ đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, xe thường quá đông và mất nhiều thời gian để di chuyển giữa hai thành phố. Bài viết này bao gồm các câu hỏi và mối quan tâm phổ biến nhất liên quan đến dịch vụ xe buýt:

Những lưu ý khi đi xe khách:

 • Chọn vị trí ngồi phù hợp
 • Đem theo thuốc chống say xe
 • Chọn những hãng xe khách uy tín
 • Đảm bảo đồ dùng cá nhân đắt tiền luôn mang theo bên mình
 • Thắt dây an toàn
 • Dùng vật mềm như khăn, chăn, áo để quấn quanh đầu và cổ khi di chuyển xa
 • Tránh xa thanh chắn, vật cứng và nhanh chóng thoát ra ngoài khi xe gặp sự cố

Giờ chạy xe khách Sài Gòn Tp.HCM - Hà Tĩnh

Hầu như các tuyến xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh và ngược lại điều có khung giờ khởi hành cố định vào buổi sáng hoặc buổi chiều, bạn nên có mặt trước ở bến xe từ khoảng 5-6 giờ sáng để có thể bắt mua vé xe.

Bến xe ở Sài Gòn Tp.HCM nơi phục vụ hành khách đi lại liên tỉnh

Bến xe ở Sài Gòn cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả cho du khách để đi quanh thành phố. Họ cung cấp giá vé phải chăng, các tuyến đường trực tiếp đến tất cả các khu vực của thành phố và các khu vực chờ thoải mái với nhiều tiện nghi. Hơn nữa, các trạm xe buýt giúp tiếp cận dễ dàng với các hình thức vận chuyển khác như dịch vụ taxi và dịch vụ phà, cho phép du khách dễ dàng khám phá những điểm tham quan văn hóa rộng lớn mà Sài Gòn mang lại.

Taxi Sài Gòn phương tiện di chuyển tiện lợi quanh thành phố

Taxi ở Sài Gòn là một phương tiện thuận tiện, giá cả phải chăng và an toàn để đi quanh thành phố. Taxi có nhiều lợi thế hơn so với các phương thức vận tải khác như có thể đón trả khách ở bất cứ đâu trong thành phố, không cần xe hay bãi đỗ và mạng lưới tin cậy có thể cung cấp dịch vụ 24/24 giờ. Hơn nữa, taxi có thể tiết kiệm thời gian với các hành trình nhanh chóng đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn cần.

 • Taxi Mai Linh Sài Gòn TPHCM - 1055 - 028 3827 7979 - 02838 38 38 38
 • Taxi Vinasun Sài Gòn TPHCM - 02838 27 27 27

Các bến xe khách ở Hà Tĩnh

Bến xe là một phần không thể thiếu của Hà Tĩnh, mang đến cho du khách phương tiện đi lại đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. Từ sự tiện lợi của việc có nhiều địa điểm đón và trả khách đến các biện pháp an toàn và an ninh có ở hầu hết các nhà ga, có vô số lợi thế khi sử dụng các trung tâm vận chuyển này. Ngoài ra, các bến xe của Hà Tĩnh cung cấp các tiện nghi như Wi-Fi miễn phí và điểm sạc, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những du khách đang tìm kiếm một hành trình thoải mái.

Taxi Hà Tĩnh hệ thống xe 4-7 chổ phục vụ khách du lịch

Taxi là hình thức vận chuyển thiết yếu tại Hà Tĩnh. Họ không chỉ cung cấp một cách thuận tiện và giá cả phải chăng cho người dân địa phương và khách du lịch, mà họ còn cung cấp nhiều lợi ích bổ sung. Chúng bao gồm quyền truy cập vào các vùng sâu vùng xa, thời gian chờ đợi ngắn hơn, tính khả dụng cao hơn vào giờ cao điểm, v.v. Sử dụng taxi tại Hà Tĩnh, hành khách có thể tiết kiệm thời gian và làm cho hành trình của họ trở nên thú vị hơn.

 • Taxi Mai Linh Hà Tĩnh - 02393 898 989
 • Taxi Lam Hồng Hà Tĩnh - 02393 777 888
 • Taxi Rồng Việt Hà Tĩnh - 02393 883 883

b. Hình ảnh của Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài

Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh bạn nên biết

Chành xe gửi hàng hóa bằng xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh cần lưu ý gì

a. Giới thiệu về Chành xe gửi hàng hóa bằng xe

Gửi hàng bằng xe khách từ Sài Gòn ra Hà Tĩnh là hình thức vận chuyển hàng hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Những lợi ích bao gồm giảm chi phí, thuận tiện, thời gian vận chuyển ngắn hơn, tăng độ tin cậy và khả năng theo dõi lô hàng trong thời gian thực. Ngoài ra, gửi hàng bằng xe buýt cho phép linh hoạt hơn khi lên lịch nhận và trả hàng. 

Hơn nữa, nó giúp giảm tắc nghẽn giao thông trên những con đường vốn đã đông đúc ô tô và xe tải. Vì những lý do trên, gửi hàng bằng xe khách từ Sài Gòn ra Hà Tĩnh ngày càng trở nên phổ biến đối với các doanh nghiệp muốn vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Ưu điểm khi gửi hàng hóa bằng xe khách

Ô tô khách là cách hiệu quả nhất để đi từ A đến B và gửi hàng hóa. Nó giúp cuộc sống của người dân cũng như phương tiện trở nên dễ dàng hơn. Nó không chỉ là về sự thoải mái và thuận tiện mà còn về tiết kiệm tiền bạc và thời gian.

 • Thời gian linh hoạt
 • Phù hợp với những gói hàng nhỏ lẻ
 • Chi phí thấp ứng với kích thước của từng gói hàng
 • Gửi hàng nhanh chóng chỉ cần số điện thoại và tên

Nhược điểm của gửi hàng hóa bằng xe khách

Bên cạnh những ưu điểm về việc ký gửi hàng hóa khứ hồi bằng xe khách thì nó còn đi kèm những nhược điểm không mong muốn đôi khi khiến bạn phải đau đầu như:

 • Giá cước không được rõ ràng
 • Hàng hóa đôi khi không đảm bảo
 • Nhận hàng phải đến các bến xe
 • Nếu nhận hàng dọc đường, xe có thể chạy luôn đến bến mà không gặp người nhận.

b. Hình ảnh của Chành xe gửi hàng hóa bằng xe

Chành xe gửi hàng hóa bằng xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Hà Tĩnh cần lưu ý gì

Những địa điểm du lịch Sài Gòn Tp.HCM nổi bật khi đi xe giường nằm từ Hà Tĩnh

a. Giới thiệu về Những địa điểm du lịch Sài Gòn

Du lịch Sài Gòn là một trải nghiệm tuyệt vời mang đến sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Từ những khu chợ đường phố nhộn nhịp đến những ngôi chùa tuyệt đẹp, Sài Gòn có rất nhiều hoạt động và điểm tham quan thú vị để khám phá. Du khách không chỉ có thể thưởng thức các món ăn địa phương ngon miệng mà còn có thể trải nghiệm cuộc sống về đêm sôi động của thành phố, nếm thử các loại trái cây lạ từ nhiều khu chợ và khám phá di sản văn hóa của thành phố. Với vô số lợi ích từ giáo dục văn hóa đến cơ hội kinh tế, Sài Gòn là một điểm đến hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào tìm kiếm sự phiêu lưu.

Sài Gòn là một thành phố tuyệt vời để đi du lịch và có rất nhiều điều thú vị. Đây là thủ đô của Việt Nam và có nhiều điểm tham quan như những ngôi đền hùng vĩ, bảo tàng hấp dẫn, nhà hàng tuyệt vời cũng như trung tâm mua sắm sang trọng. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện thú vị.

Khu du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái mang đến một cách độc đáo để trải nghiệm Sài Gòn, cho phép du khách khám phá thành phố theo cách thân thiện với môi trường. Bằng cách tham quan các địa điểm sinh thái, ở trong các nhà nghỉ sinh thái và tham gia các hoạt động du lịch sinh thái, du khách có thể hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Ngoài ra, du lịch sinh thái giúp bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thành phố đồng thời mang lại lợi ích kinh tế có giá trị cho cộng đồng địa phương.

Du lịch văn hóa tâm linh

Sài Gòn là một thành phố sôi động đầy lịch sử và văn hóa khiến nơi đây trở thành điểm đến hoàn hảo cho du lịch tâm linh. Từ những ngôi chùa và đền thờ nổi tiếng, đến cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và phong tục truyền thống, du khách đến Sài Gòn có cơ hội trải nghiệm sự pha trộn độc đáo giữa tâm linh, thư giãn và khám phá. Với những cảnh đẹp, bầu không khí yên tĩnh và các hoạt động văn hóa phong phú, du lịch tâm linh ở Sài Gòn có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên mà họ sẽ trân trọng trong nhiều năm tới.

 • Du Lịch Đảo Khỉ Cần Giờ
 • Dinh Độc Lập
 • Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
 • Chùa Bà Thiên Hậu - Tuệ Thành Hội Quán
 • Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
 • Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc
 • Chùa Bửu Long
 • Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • KHU TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ NGÃ BA GIỒNG, DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA
 • ...v..v

Trung tăm văn hóa, giải trí công cộng

Giải trí công cộng ở Sài Gòn có thể là một trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cho người dân địa phương cũng như khách du lịch. Từ những khu chợ đêm sôi động đến các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống, luôn có điều gì đó để mọi người thưởng thức. Những sự kiện này không chỉ là một nguồn giải trí tuyệt vời mà còn mang lại một số lợi ích cho thành phố, bao gồm tăng cường du lịch, phát triển kinh tế, cơ hội việc làm và gắn kết xã hội.

 • Thảo Cầm Viên Sài Gòn
 • Khu vui chơi Tuyết Snow Town Sài Gòn
 • Công viên Tao Đàn
 • Chợ Bến Thành
 • Công viên nước Đầm Sen
 • Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phố Nhật Sài Gòn
 • Công viên Chi Lăng
 • Khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng
 • Vietopia
 • Công viên 23 tháng 9
 • Công viên Bến Bạch Đằng
 • Phố đi bộ Bùi Viện
 • Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh

b. Hình ảnh của Những địa điểm du lịch Sài Gòn

Những địa điểm du lịch Sài Gòn Tp.HCM nổi bật khi đi xe giường nằm từ Hà Tĩnh

Món ngon nhất định phải thử khi đến Sài Gòn Tp.HCM từ Hà Tĩnh không thể bỏ qua

a. Giới thiệu về Món ngon nhất định phải thử kh

Sài Gòn là nơi có đông người Việt sinh sống nhất. Nó cũng là một điểm đến du lịch lớn và có một lịch sử lâu đời như một trung tâm thương mại giữa đông và tây. Nơi đây còn nổi tiếng về ẩm thực, đặc biệt là các món ăn như phở, cà phê đá hay kem sữa đặc. Những món ăn đặc biệt này không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, nhưng người Việt Nam đã hoàn thiện chúng qua nhiều thế hệ.

Sài Gòn cung cấp một loạt các món ăn đặc sản thú vị chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Những món ăn độc đáo này đi kèm với rất nhiều lợi ích khiến chúng trở thành món ăn nhất định phải thử đối với bất kỳ người đam mê ẩm thực nào. Từ hương vị tinh tế nhưng phức tạp đến lợi ích sức khỏe, các món ăn đặc sản ở Sài Gòn mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Những món đặc sản Sài Gòn Tp.HCM ngon bạn nên thử:

 • Cơm tấm Sài Gòn
 • Hủ tiếu cá
 • Hủ tiếu Nam Vang
 • Gỏi khô bò
 • Sủi Cảo
 • Bột chiên
 • Bánh tráng trộn
 • Trà sữa
 • Bánh mì phá lấu
 • Vú dê nướng

b. Hình ảnh của Món ngon nhất định phải thử kh

Món ngon nhất định phải thử khi đến Sài Gòn Tp.HCM từ Hà Tĩnh không thể bỏ qua
Xem thêm +
5 trên 5 sao
 • 5 sao
  1
 • 4 sao
  0
 • 3 sao
  0
 • 2 sao
  0
 • 1 sao
  0
1 năm trước
Nội dung đánh giá
Vé xe khách từ Sài Gòn đi Hương Sơn Hà Tĩnh bao nhiêu
Xem thêm
0 trong số 0 người thấy đánh giá sau hữu ích