Xe Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Xe Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Số điện thoại vé xe khách Sài Gòn đi Quảng Ngãi hôm nay

Xe khách từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi là phương tiện di chuyển lý tưởng giữa hai thành phố. Nó không chỉ mang đến một hành trình thoải mái và thuận tiện.

Với tất cả những ưu điểm này, không có gì ngạc nhiên tại sao ngày càng có nhiều người chọn đi ô tô hơn các phương án khác.

Các huyện thuộc 2 tỉnh:

 • Sài Gòn TPHCM: bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, các bệnh viện nội ô thành phố.
 • Quảng Ngãi: Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Tây Trà.
#. Xe Phương Tr
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
1900 6067 - 1900 6767
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
16g:50 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Chín Nghĩ
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
1900 636 636
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
16g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Bình Tâm
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
1900 88 66 77
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Kiều Oanh
Sài Gòn ↔ Quảng Ngãi
Ghế ngồi, giường nằm (16, 29, 34 chổ)
Điện thoại
0972 164 167 - 0935 165 235
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Đình Kha
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0987 991 133 - 0918 236 096
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:55 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Hoàng Huy
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
1900 1514 - 0905 791 514
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
14g:10 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Lượng Tri
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0919 426 782 - 0914 226 782 - 0913 805 799
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
14g:20 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Phú Quý S
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0869 259 279 - 0899 259 279
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
14g:20 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Minh Tự t
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0914 226 786 - 0914 226 549
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:20 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Thuận Tâm
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0907 122 184 - 0903 122 184
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:25 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Tân Quê Hương
Sài Gòn - Quảng Ngãi
Ghế ngồi, giường nằm (45, 50 chổ)
Điện thoại
0255 3960 960 - 0255 3 960777- 0255 6279 279- 0987 919 157
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Hưng Thịn
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0936 425 919 - 0936 413 919
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Rạng Đông
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0922 800 800 - 0948 089 099
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:45 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Thanh Thủy
Sài Gòn - Quảng Ngãi
Ghế ngồi, giường nằm (45, 50 chổ)
Điện thoại
0989 007 406 - 0938 007 998
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe giường nằ
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
1900 636 607 - 0938 007 998 - 0989 007 406
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe giường nằ
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0909 551 559 - 0937 221 919
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe giường nằ
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0708.89.89.76 - 0775.76.89.76 - 0936.900.261
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)
#. Xe Việt Thắn
Ghế ngồi, giường nằm (29-45 chổ)
Điện thoại
0983 970 165 - 0982 970 450 - 0913 626 391
Quảng đường từ Bx Miền Đông, VP Sài Gòn đến Bx Quảng Ngãi
Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (điểm khác chưa có dữ liệu)
13g:30 phút
Bx Quảng Ngãi - (điểm khác chưa có dữ liệu)

Xem nhanh

1. Từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi bao nhiêu km, mất bao nhiêu tiếng
2. Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
3. Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
4. Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
5. Xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi
6. Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
7. Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi
8. Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi
9. Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
10. Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi
11. Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi
12. Xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi
13. Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi
14. Xe Rạng Đông Buslines từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi
15. Xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi
16. Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Mộ Đức, Đức Phổ)
17. Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi
18. Xe giường nằm An Tiến Phát từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi
19. Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM đi Bình Sơn Quảng Ngãi
20. Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi bạn nên biết
21. Chành xe gửi hàng hóa bằng xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi cần lưu ý gì
22. Những địa điểm du lịch Sài Gòn Tp.HCM nổi bật khi đi xe giường nằm từ Quảng Ngãi
23. Món ngon nhất định phải thử khi đến Sài Gòn Tp.HCM từ Quảng Ngãi không thể bỏ qua

Từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi bao nhiêu km, mất bao nhiêu tiếng

a. Giới thiệu về Từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

+ Sài Gòn Tp.HCM: là một thành phố thú vị và sôi động mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm. Từ những khu chợ truyền thống đến những tòa nhà chọc trời hiện đại, luôn có điều gì đó dành cho tất cả mọi người trong thành phố nhộn nhịp này. Với nền văn hóa phong phú, ẩm thực ngon và con người thân thiện, Sài Gòn là một nơi tuyệt vời để ghé thăm cho bất kỳ ai muốn khám phá một nền văn hóa mới hoặc chỉ đơn giản là vui chơi. Du lịch Sài Gòn có thể mang đến trải nghiệm khó quên và mang đến cho du khách cơ hội khám phá những điểm tham quan độc đáo của thành phố, tham gia vào các hoạt động thú vị và tận hưởng hàng loạt nhà hàng và cuộc sống về đêm mà đô thị nhộn nhịp này mang lại.

+ Quảng Ngãi: là một tỉnh xinh đẹp ở miền Trung Việt Nam, nằm bên bờ biển Đông. Với những ngọn núi xanh tươi, những bãi biển hoang sơ và nền văn hóa sôi động, đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá và tìm hiểu về Việt Nam. Từ đi bộ xuyên rừng đến thư giãn trên bãi biển, Quảng Ngãi có rất nhiều hoạt động cho du khách tham gia. Ngoài ra, khu vực này còn cung cấp nhiều món ăn ngon của vùng cũng như lòng hiếu khách nồng hậu sẽ khiến chuyến thăm của bạn không thể nào quên.

Từ Sài Gòn Tp.HCM đi Quảng Ngãi bao nhiêu km, mất bao nhiêu giờ

Quãng đường di chuyển từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau để tính ra số km, cũng như thời gian di chuyển bao gồm:

 • Phương tiện di chuyển (ô tô, xe máy, xe đạp...v.v)
 • Địa điểm khởi hành và điểm đến.
 • Tốc độ di chuyển
 • Điểm dừng nghỉ chân dọc đường
 • Điều kiện đường đi
 • Mật độ giao thông

Theo cách tính của Google Maps chiều dài quãng đường từ trung tâm thành phố Sài Gòn Tp.HCM đến trung tâm thành phố Quảng Ngãi mất:

 • Chiều dài: 812,9 km qua QL1A.
 • Thời gian di chuyển: 16 giờ 4 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến xe Quảng Ngãi

 • Chiều dài: 793 km qua QL1A.
 • Thời gian di chuyển: 13 giờ 25 phút.

Bến xe Miền Đông - Bến Xe Khách Bắc Quảng Ngãi

 • Chiều dài: 798 km qua QL1A.
 • Thời gian di chuyển: 13 giờ 31 phút.

b. Hình ảnh của Từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

Từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi bao nhiêu km, mất bao nhiêu tiếng

Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPH

Đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi chưa bao giờ dễ dàng hơn với xe khách Phương Trang Sài Gòn. Dịch vụ xe khách sang trọng này mang đến cho hành khách những chuyến đi thoải mái, giá cả phải chăng với vô số lợi ích. 

Hành khách có thể tận hưởng chỗ ngồi rộng rãi, máy lạnh, Wi-Fi miễn phí, không gian chứa đồ rộng rãi và nhiều tùy chọn giải trí trên tàu. Với Phương Trang, du khách có thể trải nghiệm một hành trình thuận tiện, thoải mái từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi mà không phải lo lắng về chất lượng.

b. Hình ảnh của Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPH

Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPH

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 16g:50 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPH

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPH

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Phương Trang từ Sài Gòn TPH

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 1900 6067 - 1900 6767
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM

Đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi? Xe Chín Nghĩa cung cấp một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để đưa bạn đến đó. Với xe khách máy lạnh, chỗ ngồi thoải mái, wifi miễn phí và các tiện nghi khác như chỗ để hành lý trên xe, Chín Nghĩa là cách hoàn hảo để đi lại giữa hai thành phố này ở Việt Nam.

Di chuyển bằng xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi là một cách tuyệt vời để khám phá vùng quê xinh đẹp của Việt Nam. Các toa xe thoải mái, có máy lạnh mang đến cho hành khách một cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí để đi lại giữa hai thành phố. Hành khách có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của vùng nông thôn Việt Nam, cũng như sử dụng các tiện nghi như Wi-Fi và giải trí trên tàu. Với dịch vụ an toàn và đáng tin cậy, xe khách Chín Nghĩa là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá Việt Nam một cách thoải mái và phong cách.

b. Hình ảnh của Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM

Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 16g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Chín Nghĩa từ Sài Gòn TPHCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 1900 636 636
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đ

Đi xe khách Bình Tâm từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi là một cách tuyệt vời để đi du lịch! Xe buýt thoải mái, có máy lạnh này là phương tiện di chuyển dễ dàng và tiết kiệm chi phí từ điểm A đến điểm B. Với lịch trình thuận tiện, dịch vụ đáng tin cậy và tiện nghi hiện đại, không có gì lạ khi du khách ưa chuộng xe khách Bình Tâm cho hành trình của mình . Với mức giá hợp lý và các lợi ích bổ sung như truy cập Wi-Fi và ổ cắm điện, tùy chọn này chắc chắn sẽ giúp hành trình của bạn thú vị hơn.

Quãng đường từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi khá dài nhưng nhà xe Bình Tâm cung cấp các chuyến xe đi lại rất thoải mái và thuận tiện. Nó cung cấp dịch vụ trực tiếp giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi, vận chuyển một lượng lớn hành khách mỗi ngày. 

b. Hình ảnh của Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đ

Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Bình Tâm từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 1900 88 66 77
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

a.  Giới thiệu về xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Xe Kiều Oanh cung cấp một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi.

Với chỗ ngồi thoải mái, Wi-Fi miễn phí, đội xe hiện đại, Kiều Oanh mang đến cho du khách một hành trình thú vị.

b. Hình ảnh của xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Số chuyến mỗi ngày: 4 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày

d. Địa điểm đón khách của xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 16, 29, 34 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Kiều Oanh Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đ

Dịch vụ xe khách do Công ty TNHH xe Đình Kha điều hành mang đến lựa chọn di chuyển thoải mái, dễ chịu và thuận tiện giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi.

Xe Đình Kha là một trong những phương tiện vận tải phổ biến nhất giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi. Với chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh, lịch trình đáng tin cậy và đội ngũ nhân viên thân thiện, không có gì lạ khi nhiều người chọn phương thức di chuyển này. Nó cũng mang lại những lợi ích tuyệt vời như giá vé phải chăng, đường bay trực tiếp đến Quảng Ngãi và sự tiện lợi của việc đặt vé trực tuyến. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn đi du lịch giữa hai thành phố này ở Việt Nam.

b. Hình ảnh của Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đ

Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:55 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Đình Kha từ Sài Gòn TPHCM đ

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0987 991 133 - 0918 236 096
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM

Xe Hoàng Huy là một trong những phương tiện phổ biến nhất để đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi. Dịch vụ xe này cung cấp một cách an toàn, thoải mái và thuận tiện cho hành khách đi lại giữa hai thành phố. Với đội xe hiện đại, đội ngũ lái xe kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên tận tình, Hoàng Huy Bus đảm bảo mang đến cho khách hàng một hành trình thú vị, vừa được ngắm cảnh dọc đường.

Đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với dịch vụ xe khách Hoàng Huy, bạn có thể làm cho hành trình của mình trở nên thoải mái và không gặp rắc rối. Xe Hoàng Huy mang lại nhiều lợi ích như trải nghiệm đáng tin cậy và an toàn, giá vé phải chăng, điểm dừng thuận tiện trên đường đi và chỗ ngồi thoải mái. Với những lợi ích này, việc di chuyển từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi không phải là một nỗ lực phức tạp.

b. Hình ảnh của Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM

Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 14g:10 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Hoàng Huy từ Sài Gòn TP.HCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 1900 1514 - 0905 791 514
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.H

Đi xe khách Lượng Triều từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi là một cách tuyệt vời để trải nghiệm vẻ đẹp của Việt Nam. Nó không chỉ cung cấp một lựa chọn du lịch thuận tiện và giá cả phải chăng, mà còn cung cấp cho khách du lịch một loạt lợi ích như chỗ ngồi thoải mái, các tuyến đường trực tiếp và tiện nghi hiện đại. 

Thêm vào đó, khách du lịch có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trên đường đi và yên tâm rằng họ đang ở trong tay an toàn với những người lái xe chuyên nghiệp. Với rất nhiều điều thú vị, hành trình trên xe Lượng Triều từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên!

b. Hình ảnh của Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.H

Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.H

 • Số chuyến mỗi ngày: 4 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 14g:20 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.H

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.H

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Lượng Triều từ Sài Gòn TP.H

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0919 426 782 - 0914 226 782 - 0913 805 799
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

a. Giới thiệu về Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Qu

Đi xe khách Phú Quý Sài Gòn - Quảng Ngãi là một trong những phương tiện di chuyển thuận tiện và tiết kiệm nhất giữa hai thành phố này. Xe Phú Quý cung cấp chỗ ngồi thoải mái, tiện nghi hiện đại và tuyến đường hiệu quả đưa du khách thẳng từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi. Hành trình trên chiếc xe này không chỉ tương đối nhanh và không rắc rối mà còn đi kèm với một số lợi ích bổ sung như Wi-Fi miễn phí, nhiều lựa chọn ăn uống, hệ thống giải trí trên xe, v.v. Với tất cả những tính năng này kết hợp, không có gì lạ khi xe khách Phú Quý.

Xe khách Phú Quý là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai bận rộn di chuyển bằng xe khách. Nó có thể được sử dụng như một lựa chọn thuận tiện và tiết kiệm chi phí để đi lại giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi.

b. Hình ảnh của Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Qu

Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Qu

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 14g:20 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Qu

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Qu

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Qu

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0869 259 279 - 0899 259 279
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đ

Xe Minh Tự là phương tiện di chuyển phổ biến của người dân đi lại giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi. Dịch vụ xe này mang đến sự thoải mái, thuận tiện và giá cả phải chăng cho hành khách. Với các chuyến chạy liên tục trong ngày, xe Minh Tú đảm bảo du khách có thể đến nơi đúng giờ. 

Hơn nữa, các tiện nghi hiện đại của nó làm cho cuộc hành trình thú vị và thoải mái hơn. Với tất cả những tính năng này kết hợp, xe Minh Tự là một lựa chọn hấp dẫn cho những hành khách đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển thuận tiện giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi.

b. Hình ảnh của Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đ

Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đ

 • Số chuyến mỗi ngày: 4 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:20 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đ

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đ

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Minh Tự từ Sài Gòn TP.HCM đ

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0914 226 786 - 0914 226 549
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM

Xe khách Thuận Tâm là dịch vụ xe khách nổi tiếng cung cấp các chuyến đi thuận tiện và giá cả phải chăng giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi. Xe hiện đại, có máy lạnh và mang đến hành trình thoải mái với nhiều chỗ để chân. 

Hành khách cũng có thể tận hưởng các lợi ích bổ sung như Wi-Fi miễn phí, cổng sạc cho các thiết bị điện tử, đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí cũng như được kiểm tra an toàn thường xuyên trong suốt chuyến đi. Với dịch vụ uy tín và giá cả cạnh tranh, xe khách Thuận Tâm là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn di chuyển giữa Sài Gòn và Quảng Ngãi.

b. Hình ảnh của Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM

Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 4 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:25 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Thuận Tâm từ Sài Gòn TPHCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0907 122 184 - 0903 122 184
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi

a.  Giới thiệu về xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Nghĩa Hành Quảng Ngãi

Xe đã được thiết kế với sự thuận tiện cho hành khách bằng cách kết hợp một số tính năng hiện đại như Wi-Fi, camera quan sát, thiết bị hội nghị truyền hình và trạm sạc điện thoại di động.

Đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi chưa bao giờ dễ dàng hơn với xe Tân Quê Hương. Dịch vụ xe khách tiện lợi và thoải mái này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cơ hội khám phá vùng nông thôn, tiết kiệm tiền chi phí.

b. Hình ảnh của xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Nghĩa Hành Quảng Ngãi

Xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Nghĩa Hành Quảng Ngãi

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày

d. Địa điểm đón khách của xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Nghĩa Hành Quảng Ngãi

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Nghĩa Hành Quảng Ngãi

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 45, 50 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Tân Quê Hương từ Sài Gòn đi Nghĩa Hành Quảng Ngãi

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0255 3960 960 - 0255 3 960777- 0255 6279 279- 0987 919 157
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HC

Đi xe khách Hưng Thịnh từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi là một cách tuyệt vời để đi vòng quanh Việt Nam. Xe này cung cấp phương tiện di chuyển thoải mái, đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho những du khách muốn đến thăm tỉnh xinh đẹp này. Cùng với sự tiện lợi, xe buýt Hưng Thịnh còn cung cấp một số lợi ích như tùy chọn dịch vụ tốc hành, chỗ ngồi rộng rãi, đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Với những ưu điểm trên, thật dễ hiểu vì sao xe khách Hưng Thịnh là lựa chọn phổ biến của du khách đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi!

Đầu tiên, xe Hưng Thịnh là tuyến xe mới, nhanh với trải nghiệm hành khách hạng nhất. Thứ hai, đó là cách tốt nhất để đi đến Sài Gòn từ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho chuyến đi của mình bằng cách tránh được hành trình dài và chậm bằng đường bộ. Bên cạnh đó, dịch vụ xe này có nhiều lợi thế cho khách du lịch đến thăm Việt Nam bao gồm giá cả phải chăng, chất lượng cao và tiện nghi sang trọng.

b. Hình ảnh của Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HC

Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HC

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HC

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HC

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Hưng Thịnh từ Sài Gòn TP.HC

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0936 425 919 - 0936 413 919
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Rạng Đông Buslines từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Rạng Đông Buslines từ Sài G

Xe khách Rạng Đông từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi là một phương tiện thuận tiện và giá cả phải chăng cho du khách để đi lại giữa hai thành phố. Nó cung cấp một hành trình thoải mái với các tiện nghi hiện đại, dịch vụ khách hàng tuyệt vời và các điểm dừng thuận tiện trên đường đi. 

Hơn nữa, du khách có thể tận hưởng khung cảnh ngoạn mục của vùng nông thôn và trải nghiệm một nền văn hóa độc đáo bằng cách đi theo tuyến đường này. Với chi phí hợp lý và sự tiện lợi, xe khách Rạng Đông Sài Gòn Quảng Ngãi là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một hành trình thú vị nhất có thể giữa hai thành phố này.

b. Hình ảnh của Xe Rạng Đông Buslines từ Sài G

Xe Rạng Đông Buslines từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Rạng Đông Buslines từ Sài G

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:45 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Rạng Đông Buslines từ Sài G

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Rạng Đông Buslines từ Sài G

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Rạng Đông Buslines từ Sài G

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0922 800 800 - 0948 089 099
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

a.  Giới thiệu về xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Đối với những ai đang tìm kiếm một phương tiện thuận tiện và giá cả phải chăng để đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi, xe khách Thanh Thủy là một lựa chọn tuyệt vời. 

Chúng tôi đã đi xe Thanh Thủy vào tháng trước từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi. Nó rất sạch sẽ, thoải mái và rộng rãi.

b. Hình ảnh của xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành: Xe chạy ngày + đêm

d. Địa điểm đón khách của xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 45, 50 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ xe Thanh Thủy Sài Gòn đi Quảng Ngãi

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0989 007 406 - 0938 007 998
 • Xem địa chỉ nhà xe: https://www.tourdulichbentre.com/xe-thanh-thuy

Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Mộ Đức, Đức Phổ)

a. Giới thiệu về Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài G

Đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi có thể là một rắc rối. Tuy nhiên, với xe Tuấn Tú , hành trình trở nên đơn giản và thoải mái hơn rất nhiều. Dịch vụ xe này mang lại nhiều tiện ích cho du khách như chỗ ngồi thoải mái, có điều hòa, truy cập Wi-Fi miễn phí và các điểm dừng thuận tiện trên đường đi. 

Ngoài ra, giá của chúng phải chăng và họ cung cấp giảm giá cho sinh viên và người cao niên. Với xe Tuấn Tú, bạn có thể di chuyển từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi một cách dễ dàng và thoải mái.

b. Hình ảnh của Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài G

Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Mộ Đức, Đức Phổ)

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài G

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài G

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài G

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe giường nằm Tuấn Tú từ Sài G

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 1900 636 607 - 0938 007 998 - 0989 007 406
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài G

Xe Chơn Mỹ là phương tiện phổ biến và thuận tiện để di chuyển từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Với chỗ ngồi thoải mái, giá cả cạnh tranh và nhiều tiện nghi, du khách có thể tận hưởng hành trình của mình một cách thoải mái và thuận tiện. Cho dù bạn đang tìm kiếm một lựa chọn tiết kiệm hay một chuyến du lịch sang trọng, xe Chơn Mỹ đều có tất cả. Với dịch vụ tin cậy, tuyến đường đa dạng, không có gì lạ khi nhiều người chọn xe Chơn Mỹ khi di chuyển giữa Quảng Ngãi và Sài Gòn.

Xe Chơn Mỹ là phương tiện công cộng cao tốc duy nhất từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Thời gian di chuyển từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn chỉ mất chưa đầy 7 tiếng. Hành trình thoải mái, thân thiện với môi trường và an toàn với nội thất sạch sẽ, hiện đại và rộng rãi.

b. Hình ảnh của Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài G

Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài G

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài G

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài G

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe giường nằm Chơn Mỹ từ Sài G

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0909 551 559 - 0937 221 919
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe giường nằm An Tiến Phát từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe giường nằm An Tiến Phát từ

Xe An Tiến Phát cung cấp một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi. Với chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh, truy cập wifi và khu vực để hành lý, xe An Tiến Phát giúp hành trình trở nên thoải mái và không căng thẳng. Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng một chuyến đi suôn sẻ với ít điểm dừng hơn so với các dịch vụ xe khác đang hoạt động trong khu vực. Các tuyến xe của An Tiến Phát cũng được biết đến với sự đúng giờ và hiệu quả, đảm bảo hành khách đến địa điểm mong muốn đúng giờ.

Xe An Tiến Phát là phương tiện di chuyển từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi nhanh chóng, thuận tiện, giá cả phải chăng. Với chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh, bữa ăn và đồ uống miễn phí cũng như truy cập Wi-Fi miễn phí trên xe, họ mang đến cho du khách một hành trình an toàn và thú vị. Xe An Tiến Phát còn được trang bị các tiện nghi hiện đại như cổng sạc USB cho điện thoại thông minh, máy tính bảng giúp hành khách giải trí trong suốt chuyến đi. Những người lái xe giàu kinh nghiệm của họ cũng sẽ đảm bảo bạn đến đích an toàn và đúng giờ.

b. Hình ảnh của Xe giường nằm An Tiến Phát từ

Xe giường nằm An Tiến Phát từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe giường nằm An Tiến Phát từ

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe giường nằm An Tiến Phát từ

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe giường nằm An Tiến Phát từ

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe giường nằm An Tiến Phát từ

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0708.89.89.76 - 0775.76.89.76 - 0936.900.261
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM đi Bình Sơn Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM

Đi từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi không phải là một quá trình phức tạp. Xe Cao Việt Thắng cung cấp một cách thoải mái và thuận tiện để thực hiện hành trình của bạn. Họ không chỉ cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời mà còn cung cấp giá vé cạnh tranh. Thêm vào đó, xe buýt được trang bị các tiện nghi hiện đại như điều hòa không khí và WiFi để đảm bảo một chuyến đi thú vị cho tất cả hành khách. Với Cao Việt Thắng, chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi thú vị từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi mà không tốn quá nhiều chi phí!

Xe Việt Thắng từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi là một trong những hãng xe lớn của Việt Nam, là một trong những nhà xe dài và sang trọng nhất Việt Nam. Xe Cao Việt Thắng có nhiều tiện nghi như Wi-Fi miễn phí. 

b. Hình ảnh của Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM

Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM đi Bình Sơn Quảng Ngãi

c. Lịch trình, giờ chạy tham khảo của Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM

 • Số chuyến mỗi ngày: 5 chuyến / ngày
 • Khởi hành ở 2 đầu bến xe: Có
 • Thời gian chạy trung bình của một chuyến: 13g:30 phút
 • Lịch trình khởi hành:

d. Địa điểm đón khách của Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM

 • Điểm xe xuất phát: Bx Miền Đông, VP Sài Gòn - (Điểm đón khách khác chưa có dữ liệu)
 • Điểm xe trả khách: Bx Quảng Ngãi - (Điểm trả khách khác chưa có dữ liệu)
 • Đón khách dọc đường: [Có] trên tuyến đường xe đi qua.
 • Các tỉnh thành xe đi qua trên lịch trình: Chưa có dữ liệu

e. Giá vé, loại xe, số chổ Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM

 • Giá vé tham khảo: liên hệ nhà xe
 • Loại xe sử dụng chở khách: Ghế ngồi, giường nằm
 • Số chổ trên xe khách: 29-45 chổ

f. Dịch vụ ký gửi hàng hóa, giá cước, điện thoại liên hệ Xe Việt Thắng từ Sài Gòn TPHCM

 • Nhà xe có nhận gửi hàng hay không: có
 • Giá cước gửi hàng tính như thế nào: liên hệ nhà xe để biết thêm
 • Số điện thoại gửi hàng: 0983 970 165 - 0982 970 450 - 0913 626 391
 • Xem địa chỉ nhà xe: #

Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi bạn nên biết

a. Giới thiệu về Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài

Cho dù bạn là khách du lịch hay người địa phương, xe từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi có thể cung cấp cho bạn một cách thuận tiện và tiết kiệm để khám phá cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam. Với chỗ ngồi thoải mái, tiện nghi hiện đại và lịch trình đáng tin cậy, xe mang đến cho du khách một hành trình thú vị vừa thư giãn vừa an toàn.

Ngoài ra, với các điểm dừng dọc đường tại một số địa điểm ấn tượng nhất của đất nước, bạn có thể tận dụng tối đa chuyến đi của mình bằng cách ngắm nhìn những cảnh đẹp và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Những lưu ý khi đi xe khách:

 • Chọn vị trí ngồi phù hợp
 • Đem theo thuốc chống say xe
 • Chọn những hãng xe khách uy tín
 • Đảm bảo đồ dùng cá nhân đắt tiền luôn mang theo bên mình
 • Thắt dây an toàn
 • Dùng vật mềm như khăn, chăn, áo để quấn quanh đầu và cổ khi di chuyển xa
 • Tránh xa thanh chắn, vật cứng và nhanh chóng thoát ra ngoài khi xe gặp sự cố

Giờ chạy xe khách Sài Gòn Tp.HCM - Quảng Ngãi

Hầu như các tuyến xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi và ngược lại điều có khung giờ khởi hành cố định vào buổi sáng hoặc buổi chiều, bạn nên có mặt trước ở bến xe từ khoảng 5-6 giờ sáng để có thể bắt mua vé xe.

Bến xe ở Sài Gòn Tp.HCM nơi phục vụ hành khách đi lại liên tỉnh

Các trạm xe ở Sài Gòn cung cấp một cách hợp lý và thuận tiện cho người dân địa phương cũng như du khách để đi lại trong thành phố. Với nhiều tuyến x phục vụ các khu vực khác nhau của thành phố, hành khách có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc đi lại hàng ngày. Hơn nữa, các trạm xe cung cấp một loạt các dịch vụ như bán vé, thông tin hành khách, lưu trữ hành lý, khu vực nghỉ ngơi, v.v. giúp việc đi lại trở nên dễ dàng và thoải mái.

Bến xe khách là một giải pháp hiện đại cho Sài Gòn. Chúng là một cách đáng tin cậy để đến và đi khỏi thành phố và có thể giảm tắc nghẽn. Chúng cũng được coi là phương tiện di chuyển hữu hiệu ở các nước đang phát triển như Việt Nam. 

Ngoài ra, các trạm xe cung cấp một cách thuận tiện, tiết kiệm chi phí để đi vòng quanh Sài Gòn, đặc biệt là với sự gia tăng gần đây của các dịch vụ giao thông công cộng. 

Taxi Sài Gòn phương tiện di chuyển tiện lợi quanh thành phố

Taxi là một phần quan trọng của giao thông vận tải ở Sài Gòn, Việt Nam. Họ cung cấp dịch vụ thuận tiện, hợp túi tiền và đáng tin cậy cho người dân địa phương cũng như khách du lịch. Taxi là phương tiện hiệu quả để đi vòng quanh thành phố mà không phải lo lắng về chỗ đậu xe hay chỉ đường. Ngoài ra, họ cung cấp một cách an toàn và an toàn để đi du lịch trong một thành phố xa lạ. Với taxi có sẵn vào mọi thời điểm trong ngày, không ai phải lo lắng về việc bị mắc kẹt vào đêm khuya hoặc cuối tuần.

Để đi vòng quanh Sài Gòn, mọi người cần đi taxi. Tài xế taxi không chỉ là nguồn thu nhập chính của người Sài Gòn, anh còn là người hùng trong mắt hầu hết du khách và người dân địa phương. Cuộc sống của người lái xe taxi phụ thuộc vào những nỗ lực không mệt mỏi của anh ta trong việc cung cấp các chuyến đi để đảm bảo rằng mỗi chiếc taxi có thể đến đích an toàn.

 • Taxi Mai Linh Sài Gòn TPHCM - 1055 - 028 3827 7979 - 02838 38 38 38
 • Taxi Vinasun Sài Gòn TPHCM - 02838 27 27 27

Các bến xe khách ở Quảng Ngãi

Bến xe ở Quảng Ngãi là một cách tuyệt vời để đi quanh thành phố. Họ cung cấp giao thông thuận tiện, cho phép khách du lịch nhanh chóng đến đích. Ngoài ra, họ cung cấp nhiều tiện nghi khác nhau như cửa sổ bán vé và khu vực chờ, phòng vệ sinh, cửa hàng và nhà hàng giúp việc đi lại trở nên thoải mái và không gặp rắc rối. Với sự phổ biến ngày càng tăng của các bến xe, người dân Quảng Ngãi có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực khác nhau của thành phố mà không phải lo lắng về tắc đường hay phí đậu xe.

Bến xe Quảng Ngãi là một cách tuyệt vời để đi du lịch xung quanh thành phố. Với nhiều điểm dừng khắp thành phố, thật dễ dàng để đi từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng không chỉ mang lại sự thuận tiện cho hành khách mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện an toàn, giảm tắc nghẽn giao thông và tăng cường hoạt động kinh tế.

Taxi Quảng Ngãi hệ thống xe 4-7 chổ phục vụ khách du lịch

Taxi ở Quảng Ngãi cung cấp một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để đi lại. Chúng không chỉ có thể đưa bạn đến điểm đến mong muốn nhanh hơn so với phương tiện giao thông công cộng mà còn mang đến một hành trình thoải mái và an toàn. Ngoài ra, chúng hoạt động 24/7, nghĩa là bạn có thể đi xe bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm. Với những lợi ích của việc đi taxi, người dân Quảng Ngãi có một cách dễ dàng và hiệu quả để đi lại trong thành phố của họ.

Đôi khi, một chiếc xe hơi được yêu cầu vì bất kỳ lý do gì. Nhưng đôi khi bạn có thể cần đến một điểm đến từ một địa chỉ không xác định ở Quảng Ngãi. Một chiếc taxi là đặt cược tốt nhất của bạn cho việc này.

 • Mai Linh Quảng Ngãi - 02553 83.83.83
 • Sun taxi Quảng Ngãi - 02553 35.35.35

b. Hình ảnh của Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài

Kinh nghiệm đi xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi bạn nên biết

Chành xe gửi hàng hóa bằng xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi cần lưu ý gì

a. Giới thiệu về Chành xe gửi hàng hóa bằng xe

Trước đây, gửi hàng bằng xe khách từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi là một quá trình lâu dài và tốn kém. Tuy nhiên, gửi hàng bằng xe khách ngày nay đơn giản và nhanh chóng hơn. Bài viết này khám phá phương pháp vận chuyển mới giúp tiết kiệm nhiều giờ và tiền bạc này.

Gửi hàng bằng xe khách từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi có nhiều ưu điểm. Vận chuyển bằng xe khách tiết kiệm chi phí, cho phép giao hàng nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giúp kiểm soát hàng hóa tốt hơn trong quá trình vận chuyển. Điều này không chỉ giảm chi phí cho cả người gửi và người nhận mà còn giảm nguy cơ hư hỏng hoặc trộm cắp trong quá trình vận chuyển. Điều này khiến vận chuyển xe khách trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn vận chuyển các mặt hàng từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi một cách nhanh chóng và đảm bảo.

Gửi hàng bằng xe khách từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi có rất nhiều ưu điểm. Bằng cách chọn phương thức vận chuyển này, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm tiền cho chi phí nhiên liệu và giảm lượng khí thải carbon của họ. Ngoài ra, hành trình tương đối nhanh chóng và hiệu quả, có nghĩa là hàng hóa được giao kịp thời.

Ưu điểm khi gửi hàng hóa bằng xe khách

Ô tô khách là cách hiệu quả nhất để đi từ A đến B và gửi hàng hóa. Nó giúp cuộc sống của người dân cũng như phương tiện trở nên dễ dàng hơn. Nó không chỉ là về sự thoải mái và thuận tiện mà còn về tiết kiệm tiền bạc và thời gian.

 • Thời gian linh hoạt
 • Phù hợp với những gói hàng nhỏ lẻ
 • Chi phí thấp ứng với kích thước của từng gói hàng
 • Gửi hàng nhanh chóng chỉ cần số điện thoại và tên

Nhược điểm của gửi hàng hóa bằng xe khách

Bên cạnh những ưu điểm về việc ký gửi hàng hóa khứ hồi bằng xe khách thì nó còn đi kèm những nhược điểm không mong muốn đôi khi khiến bạn phải đau đầu như:

 • Giá cước không được rõ ràng
 • Hàng hóa đôi khi không đảm bảo
 • Nhận hàng phải đến các bến xe
 • Nếu nhận hàng dọc đường, xe có thể chạy luôn đến bến mà không gặp người nhận.

b. Hình ảnh của Chành xe gửi hàng hóa bằng xe

Chành xe gửi hàng hóa bằng xe khách từ Sài Gòn Tp.HCM đến Quảng Ngãi cần lưu ý gì

Những địa điểm du lịch Sài Gòn Tp.HCM nổi bật khi đi xe giường nằm từ Quảng Ngãi

a. Giới thiệu về Những địa điểm du lịch Sài Gòn

Sài Gòn là một đô thị nhộn nhịp ở Việt Nam và là một trong những thành phố hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á. Với cuộc sống về đêm sôi động, ẩm thực ngon và các di tích lịch sử tuyệt đẹp, có rất nhiều lý do để ghé thăm thành phố độc đáo này. Từ khám phá những con hẻm cổ kính đến tham quan các địa danh mang tính biểu tượng, du lịch Sài Gòn có thể là một trải nghiệm vô cùng bổ ích – mang đến nhiều cơ hội thú vị cho cả người dân địa phương và du khách.

Sài Gòn là một trong những thành phố an toàn và đẹp nhất thế giới. Nó có một lịch sử phong phú, văn hóa, nghệ thuật, thực phẩm và nhiều thứ khác để cung cấp. Đó là một nơi tuyệt vời để khám phá những nền văn hóa mới và gặp gỡ những người mới.

Khu du lịch sinh thái

Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái đã trở thành một cách phổ biến để khám phá và trải nghiệm Sài Gòn. Đó là một cách du lịch thân thiện với môi trường cho phép du khách gắn kết với thiên nhiên và cộng đồng địa phương. Nó không chỉ giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương mà còn giúp bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của khu vực và tạo cơ hội giáo dục về môi trường. Du lịch sinh thái ở Sài Gòn mang đến cho du khách một cách độc đáo, bền vững để khám phá thành phố sôi động này đồng thời góp phần bảo tồn và gìn giữ nó.

Sài Gòn là một điểm đến quen thuộc của khách du lịch, và do sự phổ biến của du lịch trong thành phố ngày càng tăng, du lịch sinh thái cũng trở nên phổ biến. Chương trình Du lịch Sinh thái Sài Gòn nhằm nâng cao nhận thức về ngành công nghiệp đang phát triển này và quảng bá nó thông qua các hoạt động giáo dục như hội thảo, dự án bảo tồn, hội nghị và triển lãm.

Du lịch văn hóa tâm linh

Sài Gòn là một thành phố đa dạng với bề dày văn hóa và lịch sử thu hút khách du lịch tâm linh từ khắp nơi trên thế giới. Từ việc viếng thăm những ngôi chùa cổ, tham gia các khóa tu thiền hay thậm chí tham dự các lễ hội tâm linh, có vô số cách để du khách khám phá tâm linh của họ ở Sài Gòn. 

Du lịch tâm linh mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về tín ngưỡng và văn hóa địa phương, đồng thời mang đến trải nghiệm sâu sắc giúp hiểu sâu hơn về tín ngưỡng truyền thống.

 • Du Lịch Đảo Khỉ Cần Giờ
 • Dinh Độc Lập
 • Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
 • Chùa Bà Thiên Hậu - Tuệ Thành Hội Quán
 • Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
 • Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc
 • Chùa Bửu Long
 • Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • KHU TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ NGÃ BA GIỒNG, DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA
 • ...v..v

Trung tăm văn hóa, giải trí công cộng

Giải trí công cộng ở Sài Gòn ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây và đã mang lại nhiều lợi ích cho thành phố. Từ các rạp chiếu phim ngoài trời đến các sự kiện âm nhạc trực tiếp, giải trí công cộng tạo cơ hội cho người dân địa phương cũng như khách du lịch tận hưởng một buổi tối vui chơi mà không phải chi quá nhiều tiền. Không chỉ vậy, nó còn có thể gắn kết các cộng đồng lại với nhau, tạo việc làm và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa - tất cả đều là tài sản vô giá đối với bất kỳ thành phố nào.

 • Thảo Cầm Viên Sài Gòn
 • Khu vui chơi Tuyết Snow Town Sài Gòn
 • Công viên Tao Đàn
 • Chợ Bến Thành
 • Công viên nước Đầm Sen
 • Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phố Nhật Sài Gòn
 • Công viên Chi Lăng
 • Khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng
 • Vietopia
 • Công viên 23 tháng 9
 • Công viên Bến Bạch Đằng
 • Phố đi bộ Bùi Viện
 • Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh

b. Hình ảnh của Những địa điểm du lịch Sài Gòn

Những địa điểm du lịch Sài Gòn Tp.HCM nổi bật khi đi xe giường nằm từ Quảng Ngãi

Món ngon nhất định phải thử khi đến Sài Gòn Tp.HCM từ Quảng Ngãi không thể bỏ qua

a. Giới thiệu về Món ngon nhất định phải thử kh

Sài Gòn có rất nhiều món ăn đặc sản sẽ làm xiêu lòng bất kỳ vị giác nào. Từ món phở được yêu thích đến hương vị cay của Huế, những món ăn này mang đến trải nghiệm độc đáo và ngon miệng cho cả người dân địa phương và du khách. Với rất nhiều lựa chọn khác nhau, thật khó để biết bắt đầu từ đâu.

Từ những quán ăn đường phố tấp nập đến những nhà hàng 5 sao sang trọng, Sài Gòn mang đến vô vàn món ăn đặc sản có thể làm xiêu lòng cả những khẩu vị khó tính nhất. Từ ẩm thực Việt Nam truyền thống đến các món ăn kết hợp sáng tạo, có rất nhiều lợi ích khi nếm thử một số hương vị độc đáo này. Những món ăn này không chỉ ngon mà còn có thể mang đến cho du khách cái nhìn sâu sắc về văn hóa và lịch sử của thành phố sôi động này.

Những món đặc sản Sài Gòn Tp.HCM ngon bạn nên thử:

 • Cơm tấm Sài Gòn
 • Hủ tiếu cá
 • Hủ tiếu Nam Vang
 • Gỏi khô bò
 • Sủi Cảo
 • Bột chiên
 • Bánh tráng trộn
 • Trà sữa
 • Bánh mì phá lấu
 • Vú dê nướng

b. Hình ảnh của Món ngon nhất định phải thử kh

Món ngon nhất định phải thử khi đến Sài Gòn Tp.HCM từ Quảng Ngãi không thể bỏ qua
Xem thêm +
5 trên 5 sao
 • 5 sao
  1
 • 4 sao
  0
 • 3 sao
  0
 • 2 sao
  0
 • 1 sao
  0
1 năm trước
Nội dung đánh giá
Từ bến xe miền Đông đi Quảng Ngãi bao nhiêu tiền
Xem thêm
0 trong số 0 người thấy đánh giá sau hữu ích