Xe khách Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xem nhanh

1. Từ Sài Gòn TPHCM đi Ba Tơ, Đức Phổ Quảng Ngãi bao nhiêu km
2. Xe Phương Trang Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
3. Xe Chín Nghĩa Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
4. Xe Bình Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
5. Xe Kiều Oanh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
6. Xe Đình Kha Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
7. Xe Hoàng Huy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
8. Xe Lượng Triều Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
9. Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
10. Xe Minh Tự Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
11. Xe Thuận Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
12. Xe Tân Quê Hương Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
13. Xe Hưng Thịnh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)
14. Xe Rạng Đông Buslines Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)
15. Xe Thanh Thủy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Bạn đang tìm xe khách Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi truy cập ngay tại đây để xem số điện thoại lịch trình di chuyển của các nhà xe qua các địa điểm như Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn hoàn toàn miễn phí.

Sài Gòn TPHCM: bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, các bệnh viện nội ô thành phố.

Quảng Ngãi: Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Tây Trà.

Từ Sài Gòn TPHCM đi Ba Tơ, Đức Phổ Quảng Ngãi bao nhiêu km

1Từ Sài Gòn TPHCM đi Ba Tơ, Đức Phổ Quảng Ngãi bao nhiêu km

1421 lượt xem
Sài Gòn TPHCM - Quảng Ngãi cách 812,6 km16g:04 phút di chuyển

Chiều dài quảng đường từ Sài Gòn TPHCM đi Ba Tơ, Đức Phổ Quảng Ngãi bao nhiêu km theo Google Map qu...Tìm hiểu thêm

Xe Phương Trang Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

2Xe Phương Trang Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

2157 lượt xem
Sài Gòn TPHCM16g:50 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Chín Nghĩa Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

3Xe Chín Nghĩa Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

524 lượt xem
Sài Gòn TPHCM16g:30 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Bình Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

4Xe Bình Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

700 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:30 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Kiều Oanh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

5Xe Kiều Oanh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

708 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:30 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Đình Kha Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

6Xe Đình Kha Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

388 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:55 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Hoàng Huy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

7Xe Hoàng Huy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

1109 lượt xem
Sài Gòn TPHCM14g:10 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Lượng Triều Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

8Xe Lượng Triều Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

1110 lượt xem
Sài Gòn TPHCM14g:20 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

9Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

1111 lượt xem
Sài Gòn TPHCM14g:20 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Minh Tự Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

10Xe Minh Tự Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

1114 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:20 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Thuận Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

11Xe Thuận Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

1119 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:25 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Tân Quê Hương Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

12Xe Tân Quê Hương Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

1119 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:30 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Hưng Thịnh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

13Xe Hưng Thịnh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

1122 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:30 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Rạng Đông Buslines Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

14Xe Rạng Đông Buslines Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

660 lượt xem
BX Miền Đông13g:45 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI
Xe Thanh Thủy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

15Xe Thanh Thủy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

1006 lượt xem
Sài Gòn TPHCM13g:30 phútQuảng Ngãi ›› XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

Sau khi tìm được thông tin xe khách Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi phù hợp du lịch Việt Nam gợi với bạn một số địa điểm tham quan lân cận mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

khu du lịch Suối Tiên

Hầu hết du khách khi đến với Suối Tiên đều đến dâng hương cúng viếng tại Quảng Trường Phật Địa Mẫu Vì nơi này rất linh thiêng mang đến sự An Lạc phước lành cho du khách có lòng tin vào người, công trình này được đầu tư hơn 20 tỷ đồng trên diện tích 2400 mét vuông là một đại công trình quy mô chưa từng có tại Việt Nam, với tượng Phật cao 22 mét đứng trên quả địa cầu khổng lồ.

Với những thông tin về xe khách Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn) và các địa điểm tham quan du lịch gợi ý hi vọng bạn đã có được những thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình.

Câu hỏi thường gặp

1

Từ Sài Gòn TPHCM đi Ba Tơ, Đức Phổ Quảng Ngãi bao nhiêu km

Chiều dài quảng đường từ Sài Gòn TPHCM đi Ba Tơ, Đức Phổ Quảng Ngãi ba...Tìm hiểu thêm
2

Xe Phương Trang Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Phương Trang chuyên chạy tuyến cố định từ Sài Gòn TPHCM đi Qu...Tìm hiểu thêm
3

Xe Chín Nghĩa Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Chín Nghĩa chuyên chạy tuyến cố định từ Sài Gòn TPHCM đi Quản...Tìm hiểu thêm
4

Xe Bình Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Bình Tâm chuyên chạy tuyến cố định từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng ...Tìm hiểu thêm
5

Xe Kiều Oanh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Kiều Oanh chuyên chạy tuyến cố định từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng...Tìm hiểu thêm
6

Xe Đình Kha Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Đình Kha chuyên chạy tuyến cố định từ Sài Gòn TPHCM đi Quảng ...Tìm hiểu thêm
7

Xe Hoàng Huy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách giường nằm Hoàng Huy chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đi Qu...Tìm hiểu thêm
8

Xe Lượng Triều Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

Xe khách giường nằm Lượng Triều chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đi ...Tìm hiểu thêm
9

Xe Phú Quý Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

Xe khách giường nằm Phú Quý chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đi Quản...Tìm hiểu thêm
10

Xe Minh Tự Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

Xe khách giường nằm Minh Tự chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đi Quản...Tìm hiểu thêm
11

Xe Thuận Tâm Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

Xe khách giường nằm Thuận Tâm chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đi Qu...Tìm hiểu thêm
12

Xe Tân Quê Hương Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

Xe khách giường nằm Tân Quê Hương chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đ...Tìm hiểu thêm
13

Xe Hưng Thịnh Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn)

Xe khách giường nằm Hưng Thịnh chuyên chạy tuyến từ Sài Gòn TPHCM đi Q...Tìm hiểu thêm
14

Xe Rạng Đông Buslines Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Nhà xe Rạng Đông Buslines chuyên chạy tuyến cố định Sài Gòn TPHCM đi Q...Tìm hiểu thêm
15

Xe Thanh Thủy Sài Gòn TPHCM đi Quảng Ngãi (Ba Tơ, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn)

Xe khách Thanh Thủy chuyên chạy tuyến cố định từ Sài Gòn TPHCM đi Quản...Tìm hiểu thêm

1 phản hồi từ khách hàng

5 / 5 sao
 • 5 sao
  1
 • 4 sao
  0
 • 3 sao
  0
 • 2 sao
  0
 • 1 sao
  0
- 7 ngày trước
Từ bến xe miền Đông đi Quảng Ngãi bao nhiêu tiền
Show more